Anna Sunesdotter dömdes till döden

Tillbaka till fördjupningar

År 1663, för mer än 350 år sedan, uppfördes Tingshuset på Visingsö. Alla domar som föll här skulle prövas av Per Brahe. Han var högsta bestämmande instans och år 1654 fick han av drottning Kristina ”rätt och halsrätt” över invånarna på ön. Under sin ”regeringstid” lät Greven utfärda en dödsdom. Anna Sunesdotter avrättades i januari 1679.

Sägnen berättar:

Anna från Ed hade sedan sitt fjortonde år haft tjänst hos kyrkoherden på Visingsö. Där hade hon och dottern i huset, Elin, förenats i ett starkt vänskapsband. Tillsammans drömde de sina framtidsdrömmar, gladdes eller sörjde. Det fanns inga hemligheter dem emellan. När de var i tjugoårsåldern berättade Anna för sin väninna att hon älskade en fiskargosse i Vrixlösa och att hon lovat bli hans brud. Elin däremot hade ingen hjärtanskär.

När den ansedde trumpetaren på Visingsborgs slott, Peder Jacobsson, kort därefter önskade få den vackra Anna till hustru, tvingades hon av sina föräldrar att säga ja. I sorg lämnade hennes älskade fiskargosse ön. Samtidigt anhöll den medelålders och sjuklige komministern på Visingsö om Elins hand, och hennes föräldrar gav sitt bifall.

På så vis hölls ett dubbelbröllop på Visingsö år 1668 utan kärlek hos någon av brudarna. Ingen av dem blev lycklig. Misströstan och besvikelse knöt deras band än starkare och de lovade varandra vänskap intill döden. Tio år gick men Annas hjärta läkte inte. Då kom fiskargossen tillbaka till Visingsö. Under åren ute i kriget hade han vunnit rang och rikedom. Vad han hette vet ingen, inte heller om någon skugga skall falla över hans person. Anna gjorde nu något desperat. Hon förgiftade sin man för att bli fri.

Trumpetaren hade två systrar som tidigt misstänkte att brodern inte dött en naturlig död. De anklagade Anna för att ha förgiftat honom och hon spärrades in i slottets fängelse. Vid varje förhör nekade hon till brottet, trots omfattande bevisning.

Elins man var slottskaplan, därför kunde prästfrun besöka sin väninna ofta under fångenskapen. Någon möjlighet att rädda Anna fanns inte, Elin visste hur illa saken låg till, men hon ville till varje pris skona väninnans själ, så att hon kunde gå ur tiden som en botfärdig synderska, med en tro på Guds nåd. Elins vänskap var trofast och osviklig. Hon fick väninnan att erkänna brottet vid ting i Visingsö tingshus. Anna medgav att hon dödat sin man med ”arsenicum eller mercurium sublimatum”, och häradshövdingen i grevskapet, Tyres Gunnarsson, dömde henne att ”halshuggas och i Bååle brinna”.

Det var den 15 januari 1679. Greven var hemma och bekräftade domen. Han gjorde dock en ändring, tack vare den dömdas ”redliga bekännelse och botfärdiga sinnelag” skulle hennes kropp skonas från bålet och av släkten få begravas på avrättningsplatsen. Den 22 januari verkställdes domen. Sägnen berättar att Elin vävde likklänning och huvudduk under nätterna mellan den 15 och dödsdagen. På dagarna var hon i fängelset hos Anna. Vid Oxlebo, hundra meter sydväst om Braheskolan på västra sidan om vägen höjer sig en jordkulle. Det sägs att denna kulle skottades upp till en lätt överskådlig arena för Anna Sunesdotters avrättning. Några meter från kullen där hennes huvud rullade ner, grävdes hennes kropp ner i jorden. Påföljande sommar lades en sten, ungefär en meter i fyrkant, över graven och på dess översida inhöggs ett likarmat kors. Elin planterade Salomonia vintergröna runt stenen.

Under dessa omständigheter slöt den vackra Anna Sunesdotter sitt trettioåriga jordeliv.

 

I början av 1910-talet planerade en hemmansägare i Kumlaby en trädgård på platsen. Han ville inte ha graven inom denna utan grävde upp skelettet och flyttade detta jämte stenen ett litet stycke söderut. Pietetsfullt omplanterade han också vintergrönan på den nya platsen.

Mindre pietetsfullt var att han gjorde en potatiskällare i jordhögen.

I 1679 års dombok för Visingsö grevskap finns både anklagelsen, domen och protokollet över avrättningen och begravningen bevarat.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s