Hur styrdes grevskapet?

Visingsborgs grevskapHur styrdes grevskapet?En stat i staten | Grevligt stadsbyggande – Gränna | Slutet för grevskapet | Finland| Per Brahes Byggen

Per Brahe utfärdade flera förordningar om hur grevskapet skulle skötas, under honom själv och alla kommande grevar. Förvaltningen sköttes av nio förmän som skulle sammanträda fyra gånger årligen:

  • Hauptmannen, var grevens högra arm under dennes frånvaro. Den förste var Per Brahes förre tjänare, tysken Julius Kemmerer, som senare adlades Lantzenfelt. Hans efterträdare var Lars Jonsson, som adlades Lagerberg. Från orten?
  • Lagläsaren var vice lagman och svarade för rättskipning i grevens frånvaro.
  • Tre kyrkoherdar, en på västgötasidan, en på smålandssidan och en på Visingsö. Den sistnämnde var som prost i praktiken grevskapets egen biskop.
  • Kamreren som skötte räkenskaperna.
  • Tre länsmän, fördelade som kyrkoherdarna, som skulle se till laglydigheten.

Det var greven själv som tillsatte präster och häradshövdingar. Det var också han som hade domsrätten i grevskapet, alltså var han högste domare och var en av få grevar i landet som hade rätten att utfärda dödsdomar. Detta skedde bara en gång, år 1679, då Anna Sunesdotter dömdes för att ha arsenikförgiftat sin man, grevens trumpetare Peder Jacobsson. (Egen föremålstext om detta till stenarna?)

Per Brahe såg sina underlydande som sina egna undersåtar, som i första hand var underställda greven, först i andra hand staten. I mångt och mycket kan han liknas vid en patriark, mån om sina undersåtars väl och ve, generös och rättskaffens, men auktoritär. Greven skulle kunna liknas vid familjens mäktige far, sträng men också snabb till att förlåta. Ett exempel på grevens omsorger var inrättandet av ett spannmålsmagasin för att kunna hjälpa sina bönder under nödår. Det mesta betalade Per Brahe ur egen ficka.

På Visingsö fanns också slottsfogden Erik Svensson Edman som skulle ha tillsyn över Visingsborg och ön som arbetsledare och samla in böndernas räntor. Där fanns också vaktmästaren Jon Hansson med slottets nycklar som hade två skyttar till sin hjälp för bevakningen. Han skulle se till att grevens skogar och djurhägn var fredade. Hårda böter väntade den som tog virke eller fällde djur på grevens marker.

Till och från så fanns även en mängd byggarbetare och hantverkare som arbetade på slottsbyggena i grevskapet, samt ibland specialinkallad, oftast utländsk expertis.

Den egna armén. Kolla Almqvist. Hans drabanter i blått och gult, Brahevapnets färger.

Livet för bönderna i grevskapet. Betalade sin skatt till greven.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s