Greve Pers regemente

Den ädla riddarenUtbildningen| Ridläran|  Greve Pers regemente

Greven var troligen en duktig ryttare. Inlärningen av ridningens svåra konst började tidigt och fortsatte hela livet. I juli 1628 utsågs den då 26-årige Per Brahe till överste och förste chef för Smålands kavalleri.

Noggranna mönstringar utfördes i mars, juli och september 1629 och flera hundra soldater togs emot. Nya hästar visades upp, mättes och godkändes. Ryttarna försågs med utrustning och vapen. Man upprättade en första översikt över ”Fördelningen av Smålands ryttare” Här kan vi studera planen och indelningen av Greve Pers regemente. Det framgår att de nio kompanierna var förlagda med tre vardera i varje län. I varje kompani fanns 100 ryttare.

Våren 1630 fick ryttarna från Småland order att stå beredda för avgång till Stralsund. Ordern betydde att Per Brahes regemente skulle ingå i kungens expeditionsarmé till Tyskland. Ståthållarna i Jönköping och Kalmar (Erik Ulfsparre och Åke Axelsson Natt och Dag) skulle skaffa proviant och ansvara för truppens underhåll. 50 hästar skulle lastas på varje transportfartyg men bristen på skepp gjorde att man inte kunde resa i tid.

Alla ryttare skulle vara försedda med goda hästar, rund skyddshjälm av järn (en pott), ett skottfritt harnesk för bröst och rygg. Vapnen var två bra pistoler och en värja. Hästen hade sadel och remtyg. Befälet hade samma utrustning, men mera utsirad och påkostad.

Den 26 juni började ryttarna sin landstigning på nordvästra udden av Usedom vid Peenes utlopp. De Småländska ryttarna fick genast uppgifter att ta hand om och blev efter Stettins fall stationerade där. Under hösten härjade svåra epidemier och nära hundra ryttare avled i lägret. Smålands ryttare, ca 800 hästar, tågade med kungen mot Frankfurt och staden intogs i början av april 1631. Därefter tågade man västerut för att undsätta Magdeburg.

Per Brahe, chefen för regementet hade anförtrotts stora uppdrag på hemmaplan och skickades hem. Smålandsryttarna deltog under tiden i flera sammandrabbningar, under annat befäl, bland annat Breitenfeld 1631.

Kort efter slaget i Breitenfeld ordnade kungen befälsförhållandena vid Smålands ryttare, översten Per Brahe fick avsked och den unge ryttmästaren Fredrik Stenbock, Per Brahes kusinbarn, utnämndes till grevens efterträdare.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s