Utställningen Prakt & Makt

Familjen Brahe och 1600-talets adliga livsstil

Greve Per Brahe 1650

Lär känna stormaktstidens Sverige och en familj i dess centrum. Under ett halvt sekel utvecklades en lyx som landet inte skådat varken förr eller senare. Men det var en liten grupp av rikets äldsta och mäktigaste släkter som stod för dessa jättesatsningar på dyrbara byggen, konst, fester och kläder. Varför?

Hur såg kvinnorna och männen i Braheätten på sig själva och sin familj, och hur ville de framstå inför omvärld och eftervärld?

Möt Per Brahe den yngre, hans hustru och deras barn, hans olyckliga faster och flera andra människoöden i en omvälvande period av Sveriges historia. En brytpunkt mellan gammalt och nytt. En tid då aristokratin med alla till buds stående medel försökte bevara sin plats i samhället.
Utställningen är producerad med generös stöttning från

Elisabeth och Gustaf Douglas
Riddarhusets kulturstöd
Sparbanksstiftelsen Alfa
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Kulturfonden för Sverige och Finland
Letterstedtska stiftelsen

Annonser